Strona główna / Noclegi / pomorskie / Miastko

Miastko

Miastko

Miasto i gmina Miastko położone są w zachodniej części woj. pomorskiego (pow. bytowski) na granicy z woj. zachodniopomorskim. Walory krajoznawczo - turystyczne gminy Miastko tworzą tu istniejące warunki naturalne. Są to przede wszystkim silnie zróżnicowana rzeźba ze znacznymi deniwelacjami terenu, liczne wzgórza morenowe (dochodzące do +237,5m n.p.m. - Rozwaliny w Szybskich Górach) porośnięte lasami zasobnymi w runo leśne i zwierzynę łowną, teren z jeziorami polodowcowymi o czystych wodach obfitujących w ryby oraz bogata sieć rzeczna.

Uzupełnieniem są atrakcyjne szlaki turystyki pieszej i rowerowej, które umożliwiają turystom dotarcie do osobliwości przyrodniczych i architektonicznych. Znaczna część gminy objęta została prawnymi formami ochrony przyrody. Obszary krajobrazu chronionego: "Jezioro Bobięcińskie Wielkie ze Skibką Górą" i "Źródliskowy obszar rzek Brdy i Wieprzy na wschód od Miastka" charakteryzują się dużą lesistością i gęstą siecią wód powierzchniowych. Ich wartość podnoszą naturalne rezerwaty przyrody, liczne pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej (stare drzewa i głazy narzutowe) oraz inne osobliwości przyrodnicze, a także cenne pamiątki historyczne i kulturowe.

Agroturystyka AGRO - SZCZUPAK

77-200 Miastko, Przęsin 26b/3
tel. +48 601 71 45 22
https://agroszczupak.tp1.pl

Agroturystyka Baśniowa Kraina

77-200 Miastko, Świerzno 4a
tel. +48 510 230 136
https://basniowakraina.tp1.pl