Strona główna / Czytelnia / Warto wiedzieć / Jaki powinien być turysta?

Jaki powinien być turysta?

Odpowiedzialny turysta

Propaguj zasady odpowiedzialnego podróżowania, Wydawnictwo Bezdroża popularyzuje przyjazne środowisku formy turystyki, które przyczyniają się do aktywnej ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, wspierają rdzennych mieszkańców regionów i krajów oraz uwrażliwiają turystów na lokalne tradycje i ochronę środowiska naturalnego.

KOD ODPOWIEDZIALNEJ PODRÓŻY

  1. Zaplanuj swoją podróż i przygotuj się do niej.
  2. Naucz się choćby kilku słów i zwrotów w języku kraju czy regionu, który odwiedzasz.
  3. Kupuj lokalne produkty i pamiątki.
  4. Korzystaj z usług miejscowych ludzi, tak by jak najwięcej Twoich wydatków wspierało lokalną gospodarkę.
  5. Kosztuj miejscowej kuchni, kupuj sezonowe produkty spożywcze na targach i jarmarkach.
  6. Szanuj mieszkańców, ich kulturę i tradycje, staraj się nie zwracać na siebie uwagi strojem i zachowaniem zupełnie odmiennym od miejscowych zwyczajów, proś o zgodę, gdy chcesz zrobić komuś zdjęcie.
  7. Nie zostawiaj po sobie śmieci, szczególnie w miejscach cennych przyrodniczo i parkach narodowych.
  8. Dbaj o dziedzictwo kulturowe, nie zostawiaj po sobie śladu, zwiedzając obiekty zabytkowe i stanowiska archeologiczne.
  9. Korzystaj z ekologicznych środków transportu i komunikacji publicznej.
  10. Podróżuj aktywnie i poznawczo!

Dominika Zaręba
Wydawnictwo Bezdroża